PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Nazwa firmy *

Imię nazwisko reprezentanta *

Tel. *

Adres email *
Adres firmy *

NIP *

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej *

Przedział liczbowy zatrudnionych pracowników *

Branża*

2. INFORMACJE O PRODUKCIE
Nazwa produktu / usługi*
Data wprowadzenia produktu / usługi na rynek *

Posiadane certyfikaty *

3. DODATKOWE INFORMACJE

Dlaczego ten produkt / usługa zasługuje na miano „Przyjaznego Dziecku”

Przesyłając ten formularz akceptujesz regulamin Programu "Certyfikat BezpieczneDziecko"oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych w celu realizacji zgloszenia.

Proszę wpisać wynik w celu weryfikacji: